Potřeba kreativity

Posted by on 15.4.2019


Proč mají žáci ve škole tak zbytečné předměty jako je tělocvik, hudební, výtvarná nebo pracovní výchova? Protože děti nepotřebují znát jen čtení, psaní, matematiku, fyziku a další. Děti pro svůj vývoj potřebují rozvíjet vše, a proto neexistuje důležitost předmětů, kdy výtvarná výchova je na samém konci. Všechny předměty jsou z hlediska vývojové psychologie stejně důležité. Tak jako žák potřebuje pravidelný pohyb, potřebuje také rozvíjení estetických dovedností a to i přesto, že je zjevně nenadané. Ale nejde o vytváření děl, ale o to, aby dítě dokázalo tvořit, improvizovat a aby nacházelo v této činnosti zalíbení.
ryba a květiny


Každopádně ta symbióza v činnostech je rozvíjena už od mateřské školy a moudří rodiče by s tím měli začít u svých potomků už před nástupem do mateřské školy. Jsou maminky, které si to vyloženě užívají, protože je to velmi baví a s dětmi dokáží vytvářet opravdové divy. Některé maminky se do toho jen obtížně nutí, protože zvládnou namalovat jen domeček a univerzální zvíře, které je dle potřeby kočka, pes, veverka, liška nebo kůň. I takové maminky však nemusí zoufat, protože je v současné době na trhu bohatá nabídka různých kreativních sad a některé jsou i za solidní cenu. Sady jsou interaktivní, velmi snadno pochopíte Vy i dítě, co a jak.
nafouknuté balonky


Nechte děti tvořit, bude je to bavit a naučí se vyplnit volný čas kreativním způsobem. Není nic horšího, než když dvouletému batoleti vložíte do rukou tablet. Tímto způsobem mu zavíráte dveře ke kreativitě a to je rozhodně škoda. Je velmi pravděpodobné, že umělci jako Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti nebo Raffael Santi, kdyby žili dnes a maminky jim umožnili přístup k internetu, nikdy by se nebyli bývali stali slavnými výtvarnými umělci a to platí napříč všemi obory.


A uznejte, to si Vaše děti rozhodně nezaslouží, proto se jim v tomto ohledu věnujte, protože byste si to jednou mohli vyčítat a je třeba si uvědomit, že čas zdravého dětského vývoje je nevratný.


 


Posted in: Hobby

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress