Odpovědnost za škodu jiných

Posted by on 21.5.2019


Je mnoho situací v běžném životě, kdy můžeme využít toto pojištění.  Pokud žijeme v paneláku, můžeme vytopit souseda, náš pes může někoho pokousat nebo někomu skočí pod kolo, a ten se zraní. Při nákupu v obchodě můžeme shodit nějakou cennou věc, a ta se rozbije nebo na našem chodníku si někdo zlomí ruku nebo nohu.


Může se například stát, že stojíme na kraji chodníku a zatočí se nám hlava a vkročíme do vozovky nebo tam vstoupí naše dítě. Vozidlo se nám vyhne, ale může si způsobit nemalou škodu, kterou bychom měli zaplatit. Pokud máme děti, je tato pojistka také užitečná. Naše dítě může někomu rozbít okno nebo na návštěvě shodí drahou vázu, a tak dále.
rozbité okno


Podobných situací můžeme zažít bezpočet a mohou být pro nás velmi nákladné, pokud toto pojištění nemáme. Pojišťovna je ochotna zaplatit i některé náklady případného soudního řízení. Toto pojištění můžeme využít během roku neomezeně krát.  


Pojištění odpovědnosti občana je vlastně pojištění celé naší rodiny „pro případ újmy na zdraví nebo finanční škody způsobené jiným osobám. Ochrana pro tyto újmy platí na celém území ČR a celé Evropy a platí pro všechny členy domácnosti. Ochrana i pro případy, kdy škodu náš domácí mazlíček.“


Pojištění je platné při běžných domácích nebo rekreačních činnostech. To znamená, při provozu domácnosti, na dovolené nebo při zábavné činnosti, rekreačních sportech, jako je například jízda na kole, lyžování nebo třeba jízda na koni. Vztahuje se i na chovatele domácích a drobných hospodářských zvířat – psů, koček, ptactva, včel a jiných.
vybourané auto


Pojištění se vztahuje na všechny členy společné domácnosti – na manžela a manželku, registrovaného partnera, na děti i na domácí mazlíčky.


Toto jsou všechny výhody pojištění za újmy způsobené jiným. Měli bychom však myslet i na to, že i nám by se mohlo něco stát a budeme potřebovat pojištění pro sebe.


Posted in: Peníze

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress